Congratulation to Mr. Jivya Soma Mhase! Padmashree (Warli art)

Req by Ram Urade

यूवा आदिवासी मित्रमंडळ वेवजी यांनी २८ डिसेँबर या दिवसी वार्षीक बक्षीष समारंभाचा कार्यक्रम आयोजीत करण्याचे ठरविले आहे या निमित्ताने आपन आम्हाला काही डोनर मिळवू द्याल काय ? आमचे मंडळ एक संस्था म्हणून नोँदनी झालेला आहे रजिस्ट्रेसन नंबर आहे महाराष्ट्र .१८२० । १३ । ठाणे असे आहे जर कोणी मदत देणार असेल तर

https://groups.google.com/d/msg/adiyuva/8SdYbg3KxS8/v4SFyPHujREJ